glava.html novostil.GIF (1107 bytes) DDVLOGO.GIF (1061 bytes) uredba ajpes edavki estoritve vivizio Calculator e'webmail e'maileklik Slovar efax intrastat e-izvržba podpora ISL   

30.01.2020 - Testni izračun dohodnine za leto 2019 - FURS
Pazite kam vnesete otroke kot vzdrževane člane
Regres vpišite le, če je bil izplačan nad 1.741,71 EUR
Božičnico ne vpisujte, ker od nje ne plačamo dohodnine.
29.01.2020 - Vzdrževani družinski člani
Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov uradnih evidenc, s katerimi razpolaga davčna uprava in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 5. 2. tekočega leta posredovali zavezanci.
10.01.2020 - OBRESTI
Obrestna mera zamudnih obresti znaša od 01/01/2020 dalje 8% - U.l.št. 2/2020
31.12.2019 - PREDPISI
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del - U.l.št. 82/2019
Bruto urna postavka ne sme biti nižja od 5,40 eura.
31.12.2019 -
SREČNO NOVO LETO
27.12.2019 - PREDPISI
Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih - U.l.št. 81/2019
Delavcu pripada dan dopusta za spremstvo otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan
27.12.2019 - PREDPISI
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l. št. 80/2019
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah - U.l. št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb - U.l. št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - U.l. št. 80/2019
27.12.2019 - PREDPISI
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l.št. 80/2019
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah - U.l.št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku - U.l.št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine - U.l.št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - U.l.št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb - U.l.št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - U.l.št. 80/2019
20.12.2019 - DDV
Spremembe Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost - U.l. št. 77/2019
- pridobitev rabljenega, novega prevoznega sredstva znotraj Unije,
- 5% DDV za knjige
20.12.2019 - PREDPISI
Spremembe Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave... - U.l. št. 77/2019
Vsebina, oblika in način izpisa podatkov iz elektronsko vodenih evidenc
13.12.2019 - PREDPISI
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino - U.l. št. 76/2019
04.12.2019 - DDV
DDV od knjig znaša po novem 5% - U.l. št. 72/2019
12.11.2019 - REGRES
Izplačilo regresa po 01/11/2019-FURS
09.11.2019 - BOŽIČNICA
Božičnica (trinajsta plača, letna nagrada...) je izplačana enkrat v koledarskem letu vsem delavcem hkrati pod pogojem:
1. da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost (pogoji do pridobitve pravice morajo biti določeni enotno za vse delavce), ali
2. da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila (ni nujno, da so pogoji določeni enotno za vse delavce).
Plačajo se prispevki delojemalca (22,1%) in delodajalca (16,1%)
Primer: bruto= 385,11, prispevki(22,1)=85,11, neto=300, prispevki(16,1)=62, skupaj strošek družbe=447,11
Več v Božičnica in drugi dohodki iz zaposlitve - FURS
05.11.2019 - PREDPISI
Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - U.l. št. 66/2019
05.11.2019 - PREDPISI
Spremembe Zakona o davčnem postopku - U.l. šr. 66/2019
05.11.2019 - PREDPISI
Spremembe Zakona o dohodnini - U.l. št. 66/2019
- najemnine - normirani stroški so 15%, davek 27,5%,
- spremenjena dohodninska lestvica,
- spremenjeni davek od dobička pri prodaji kapitala,
- izplačilo dividende oziroma dobička je sedaj obdavčeno s 27,5%,
06.09.2019 - ŠTIPENDIJE
Na spletni strani Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije moramo do konca leta poročati o podeljenih štipendijah.
01.07.2019 - ZAMUDNE OBRESTI
Od 01/07/2019 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 8,% - U.l. št. 44/2019
16.05.2019 - Ali imam urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje?
06.05.2019 - REGRES
Spremembe Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l. št. 29/2019
Spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Spremembe Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
03.05.2019 - REGRES
Spremembe Zakona o dohodnini - U.l. št. 28/2019
Spremebe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.
Regres do te višine ni obdvačen z dohodnino niti drugimi prispevki
05.02.2019 - DOHODNINA
Če fizična oseba oddaja svoje premoženje v najem neki drugi fizični osebi, mora finančni upravi posredovati napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto
31.01.2019 - DOHODNINA
Testni izračun dohodnine
04.01.2019 - ZAMUDNE OBRESTI
Od 01/01/2019 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 8,% - U.l. št. 01/2019
31.12.2018 -
SRE?NO NOVO LETO
24.12.2018 - PLAČE
Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) - U.l. št. 83/2018
Minimalna plača znaša:
– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov,
– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov,
14.12.2018 - PREDPISI
Pojasnilo k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016)- Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe (kriptovalute in žetoni ICO, razmejitve) - U.l. št.81/2018
14.12.2018 - PREDPISI
Spremembe Slovenskih računovodskih standardov 2016 (najemi po novem) - U.l. št. 81/2018
07.12.2018 - PREDPISI
P R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l. št. 79/2018
24.08.2018 - PREDPISI
Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki U.l. št. 57/2018
07.07.2018 - OBRESTI
Od 01/07/2018 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 8,0% - U.l. št. 46/2018
30.06.2018 - KRIPTOVALUTE
Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS - Pojasnila
30.06.2018 - PREDPISI
Začasno in občasno delo upokojencev ter obrazložitev davčne obravnave
09.04.2018 - PREDPISI
Predpisi o preprečevanju pranja denarja
01.01.2018 - OBRESTI
Od 01/01/2018 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 8,0% - U.l. št. 1/2018
31.12.2017 -
SREČNO NOVO LETO
28.12.2017 - PREDPISI
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - U.l.št. 79/2017
28.12.2017 - PREDPISI
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb - U.l.št. 79/2017
28.12.2017 - PREDPISI
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - U.l.št. 79/2017
28.12.2017 - PREDPISI
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l.št. 79/2017
27.12.2017 - PREDPISI
ZAKON o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) - U.l.št. 77/2017
22.12.2017 - PREDPISI
NAVODILO o spremembah in dopolnitvah Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov - U.l.št. 76/2017
08.12.2017 - PREDPISI
Spremembe Zakona o dohodnini - U.l.št. 69/2017
08.12.2017 - PREDPISI
Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O) - U.l.št. 69/2017
08.12.2017 - PREDPISI
Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2K) - U.l.št. 69/2017
08.12.2017 - PREDPISI
Spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov - U.l.št. 69/2017
24.11.2017 - PREDPISI
Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov - U.l.št. 66/2017
10.11.2017 - PREDPISI
Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - U.l.št. 63/2017 - vajenci
10.11.2017 - PREDPISI
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - U.l.št. 63/2017
02.11.2017 - PREDPISI
Gradbeni zakon - U.l.št. 61/2017
02.10.2017 - PREDPISI
01/09/2017 je začel veljati Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja U.l. št. 32/2017
29.09.2017 - PREDPISI
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih - U.l. št. 54/2017
13.07.2017 - STOPNJE IZOBRAZBE
Stopnje izobrazbe po SOK in EOK
01.07.2017 - OBRESTI
Od 01/01/2017 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 8,% - U.l. št. 34/2017
27.02.2017 - PREDPISI
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev - U.l.št.10/2017
23.02.2017 - NAJEMNINA
Do 28/02/2017 moramo oddati napoved, ?e smo oddajali nepremi?nino fizi?ni osebi z obrazcem ali preko edavkov.
31.12.2016 -
DEDEK MRAZ VAM želi, da bi bilo leto 2017 uspešnejše.
09.12.2016 - DOHODNINA
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 - U.l. št. 79/2016
09.12.2016 - REK obrazec za poslovno uspešnost
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - U.l. št. 79/2016
09.12.2016 - DOHODNINA
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l. št. 79/2016
04.12.2016 - V skladu z Zakonom o davčnem postopku, Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku in Zakonom o dohodnini se plača, potni stroški, dnevnice, stroški za prevoz in prehrano nakazujejo na račun delavca.
04.11.2016 - PREDPISI
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) - U.l. št. 68/2016
04.11.2016 - ZAKONI
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N) - U.l. št.68/2016 - Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb bo v letu 2017 19%.
07.10.2016 - ZAKONI
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J) - U.l. št. 63/2016
07.10.2016 - ZAKONI
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) - U.l. št. 63/2016
29.03.2016 - PREDPISI
Stališče 2 Pregled poročila o odnosih do povezanih družb - U.l. št. 23/2016
18.03.2016 - PRISPEVKI
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja - U.l. št. 21/2016
15.03.2016 - PREDPISI
156. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju(delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce)
od 1.1.2016 do 31.12.2017 se določba ne uporablja (Uradni list RS, št. 90-3499/2015)
Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 153. člena tega zakona so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 30 % za zavarovance iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega zakona, ki so dopolnili 60 let starosti, in v višini 50 % za zavarovance iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega zakona, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena tega zakona. Oproščeni del prispevka delodajalca za navedene delavce plačuje Republika Slovenija v skladu s 161. členom tega zakona.
04.03.2016 - PREDPISI
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov - U.l. št. 18/2016
25.02.2016 - PRISPEVKI
Popoldanski s.p. mora do 15. v mesecu za pretekli mesec plačati:
1. plačilni nalog
ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
SI56 0110 0888 2000 003
Model 19, vaša davčna številka + 44008
32,20 EUR

2. plačilni nalog
ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS
SI56 0110 0888 3000 073
Model 19, vaša davčna številka + 45004
32,67 EUR
12.01.2016 - NAJEMNINE
Ne pozabite na napoved za oddajanje premoženja v najem v primeru, da fizična oseba oddaja najemnino fizični osebi. Napoved morate vložiti do 15/01/2016. Več
01.01.2016 - ZAMUDNE OBRESTI
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 01/01/2016 dalje znaša 8,05%. Več v U.l. št. 1/2016
31.12.2015 -
DEDEK MRAZ VAM želi, da bi bilo leto 2016 uspešnejše.
31.12.2015 - PREDPISI
E N O T N I K O N T N I O K V I R za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije - U.l. št. 107/2015
28.12.2015 - DOHODNINA
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016 - U.l. št. 104/2015
24.12.2015 - DOHODNINA
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l. št. 102/2015
23.12.2015 - DOHODNINA
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov - U.l. št. 101/2015
23.12.2015 - DOHODNINA
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine - U.l. št. 101/2015
23.12.2015 - DAVČNI ODTEGLJAJ
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - U.l. št. 101/2015
23.12.2015 - POSLOVNE KNJIGE
Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost - U.l. št. 101/2015
23.12.2015 - DAVKI
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb - U.l. št. 101/2015
23.12.2015 - DAVKI
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov - U.l. št. 100/2015
23.12.2015 - DAVKI
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - U.l. št. 100/2015
10.12.2015 - PREDPISI
Slovenki ra?unovodski standardi (2016)
04.12.2015 - PLAČA
Od 01/01/2016 dalje se v minimalno plačo ne vštevajo:
– dodatek za nočno delo,
– dodatek za delo v nedeljo,
– dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Več v U.l. št. 92/2015
27.11.2015 - DAVČNE BLAGAJNE
Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov govori o izdajanju računov preko avtomata Več v U.l. št. 80/2015
29.10.2015 - PREDPISI
Na vseh dopisih, ki jih družba pošilja naslovniku mora biti zaradi spremembe 45. člena Zakona o gospodarskih družbah od avgusta dalje tudi matična številka.
Vsebina spremenjenega 45. člena Zakona o gospodarskih družbah
(obveščanje o registrskih podatkih)
(1) Na vseh dopisih, ki jih družba pošlje naslovniku, morajo biti poleg celotne firme in sedeža družbe navedeni tudi registrski organ, pri katerem je družba vpisana in matična številka družbe; pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.
(2) Naročilnice se štejejo za dopise iz prejšnjega odstavka.
29.10.2015 - DAVČNE BLAGAJNE
Davčno potrjevanje računov - FURS - tehnične specifikacije in pogosto zastavljena vprašanja
Vprašanja in odgovori - vzorec internega akta
08.10.2015 - E RAČUNI
Spremembe Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri UJP - U.l. št. 75/2015
08.10.2015 - DAVČNE BLAGAJNE
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov - U.l. št. 75/2015 -
14.08.2015 - PREDPISI
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov - U.l. št. 60/2015
31.07.2015 - PREDPISI
Zakon o davčnem potrjevanju računov - U.l.št. 57/2015
24.07.2015 - Predpisi
Spremembe Zakona o gospodarskih družbah - U.l. št.55/2015
01.07.2015 - ZAMUDNE OBRESTI
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 01/07/2015 dalje znaša 8,05%. Več v U.l. št. 48/2015
16.04.2015 - DOHODNINA
Ugovor zoper informativni izra?un dohodnine za leto 2014
10.04.2015 - DOHODNINA
Obvestilo o uveljavljanju dodatne splošne olajšave pri izračunu akontacije dohodnine
15.02.2015 - PRISPEVKI
Popoldanski s.p. mora do 15. v mesecu za pretekli mesec plačati:
1. plačilni nalog
ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
SI56 0110 0888 2000 003
Model 19, vaša davčna številka + 44008
31,85 EUR

2. plačilni nalog
ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS
SI56 0110 0888 3000 073
Model 19, vaša davčna številka + 45004
32,72 EUR
Več v pojasnilu DURSa
09.01.2015 - PREDPISI
Za tiste, ki poslujejo z gotovino in nimajo ustreznega računalniškega programa za izdajanje računov.
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov - U.l. št. 2/2015
Knjigo vezanih računov nam potrdijo na FURS-u ali pa preko sistema edavki
01.01.2015 - ZAMUDNE OBRESTI
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 01/01/2015 dalje znaša 8,05%. Več v U.l. št. 2/2015

ARHIV NOVOSTI
tekpod
- Koledar oddajanja obrazcev - FURS
- Dnevnice tujina
ODO-1 in ODO-2 obrazci

Od 01/08/2008 naprej znaša kilometrina po Uredbi največ 0,37 EUR. Več v
Obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami
- razdalje med mesti
- povprečna mesečna bruto plača za 2001 znaša 214.561 sit (U.l. št. 16/2002)- povprečna mesečna bruto plača za 2002 znaša 235.436 sit (U.l. št. 18/2003)
- povprečna mesečna bruto plača za 2003 znaša 253.200 sit (U.l. št. 17/2004)
- povprečna mesečna bruto plača za 2004 znaša 267.571 sit (U.l. št. 17/2005)

-Povprečna mesečna plača
Od 01/08/2008 dalje - prehrana 6,12 EUR na dan
- Ur.l. št. 83 z dne 24.12.2018 za mesec 01/2020 in naprej je minimalna plača 940,58 EUR
- za 1/2020 je TOM 0,2 %
- za 12/2019 je R -0,2 %
- Referenčni tečaji ECB - Banka Slovenije
- srednji tečaj BS za EUR dne 30.12.2006 je 239.640000
- imenik davčnih zavezancev inetis
- register transakcijskih računov
- Prispevki s.p., šifra 40
0 uporabnikov online
panda mozilla LibreOffice
moj ip jedomov v KLIK (3615 bytes) Linux, Apache, PHP, MySql, OpenOffice, Zadnjič dopolnjeno: Thursday 23 January 2020 ob 11:03
1806801 obiskov do: Saturday 28 March 2020 ob 09:53

System uptime: 09:53:34 up 37 days, 2:11, 2 users, load average: 0.09, 0.28, 0.26 Page was generated in 1585385614.0004585 seconds.