KLIKLOGO6m.GIF  

Urad za preprečevanje pranja denarja
GZS
P R A V I L N I K o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma - U.l. št. 06/2018
P R A V I L N I K o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja - U.l. št. 32/2017
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - U.l. št. 68/2016
nogav


domov v KLIK (3615 bytes) Linux, Apache, PHP, MySql, Open Office,