Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019
Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018
Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2017-2008
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 - U.l. št. 79/2016
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016 - U.l. št. 104/2015
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015 - U.l. št. 94/2014
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014 - U.l. št. 108/2013
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) - U.l.št. 96/2012 - 156. člen prispevki za starejše delavce
Navodilo za obračun in plačilo dajatve od začasnega ali občasnega dela - U.l. št. 55/2013
Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev - U.l. št. 55/2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost - U.l. št. 47/2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (REK OBRAZCI) - U.l.št. 32/2013
PRAVILNIK o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013 - U.l. št. 102/2012
Manjša akontacija dohodnine
Prispevki za socialno varnost lastnikov družb in zavodov
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2012 -U.l. št. 105/2011
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011 -U.l. št. 103/2010
Boleznine v breme delodajalca
Zakon o minimalni plači - U.l. št. 13/2010
Najnižja pokojninska osnova
Boniteta med porodniškim dopustom
Invalidi
Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPl) ) - U.l. št. 62/2008
Mnenje glede obdavčitve fizične osebe ? nerezidenta - Pojasnilo DURS, št. 4217-4/2008-1, 22. 1. 2008
Povečala se je olajšava pri izračunu dohodnine - U.l. št. 10/2008
Stopnje davka na plače v letu 2008
Stopnje dohodnine pri obračunu plač v letu 2008
Stopnje davka na plače v letu 2007
Stopnje dohodnine pri obračunu plač v letu 2007
Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine - U.l. št. 138/2006 - za leto 2007
Obrazec za vzdrževane člane in navodilo za leto 2006
Stopnje dohodnine pri obračunu plač v letu 2006
Stopnje dohodnine pri obračunu plač v letu 2005

Evidenca kolektivnih pogodb
Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005
Uskladitveni zneski po Dogovoru o politiki plač 2004-2005 - GZS
Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-D) U.l. RS št. 108/2005, velja do 01/01/2006
Pravilnik o obrazcu za obračun davka na izplačane plače - U.l. RS št. 89/2004, velja do 31/12/2005
Izhodiščne plače
Refundacija boleznin
Povprečna mesečna plača
Minimalna plača
Regres