KLIKLOGO6m.GIF (440 bytes)   TRGOVINA

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti - U.l. št. 37/2009

Zakon o trgovini (ZT-1A) (neuradno prečiščeno besedilo) - U.l. št. 47/2015
Pravilnik o obratovalnem času,
Zakon o varstvu konkurence,
Zakon o varstvu potrošnikov,
Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev,
 


domov v KLIK (3615 bytes)   Linux, Mandrake, OpenOffivce, 02/03/2005