KLIKLOGO6m.GIF   ŠTIPENDIJE

06.09.2019 - Davčna obravnava štipendij - FURS
Kadrovska štipendija za študij v Sloveniji ni obdavčena do višini minimalne plače, za študij v tujini pa do višine minimalne plače povečane za 60%.
05.09.2019 - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Vzorec pogodbe o štipendiranju
19.12.2001 - Iz Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
10. člen
Organizacije in delodajalci morajo do 15. januarja za tekoče leto posredovati zavodu predvidene letne potrebe po kadrih, podatke o številu in strukturi delavcev, katerih delo ne bo več potrebno ter predvideni način njihovega razreševanja; tekoče potrebe in podatke pa posredujejo s spremembami letnih napovedi.
Organizacije in delodajalci morajo do 15. januarja posredovati zavodu podatke za skupen razpis kadrovskih štipendij za naslednje šolsko leto.

10. člen se je uporabljal do 31/12/2010


nogav


domov v KLIK (3615 bytes) Linux, Apache, PHP, MySql, Open Office,