KLIKLOGO6m.GIF  

Zavezanec za DDV v Sloveniji izstavi račun za opravljeno elektronsko storitev osebi v EU, ki ni zavezanec za DDV:
DDV so obračuna po stopnji, ki velja v državi prebivališča - 30c. člen Zakona o DDV
Stopnje DDV v EU
- registriramo se v sistem Mini VEM na FURS za poročanje - 127. člen Zakona o DDV
Več v Posebna ureditev - FURS
Zavezanec za DDV v Sloveniji izstavi račun za opravljeno elektronsko storitev zavezancu za DDV v EU:
obrnjena davčna obveznost -25. člen Zakona o DDV
poročanje na FURS v rekapitulacijskem poročilu do 20 za pretekli mesec - 92. člen Zakona o DDV
Zavezanec za DDV v Sloveniji izstavi račun za elektronsko storitev fizični osebi izven EU:
Podjetje se mora identificirati za namene DDV v tuji državi in obračunati njihov DDV - 30c. člen Zakona o DDV
Zavezanec za DDV v Sloveniji izstavi račun za elektronsko storitev zavezancu za DDV izven EU:
transakcija ni predmet slovenskega DDV - 25. člen Zakona o DDV
Okvirni seznam elektronsko opravljenih storitev
nogav


domov v KLIK (3615 bytes) Linux, Apache, PHP, MySql, Open Office,