IZRA�UN PODJEMNE POGODBE

�e izvajalec dela ni dav�ni zavezanec


 


Vnesi bruto znesek: 

Izpla�ilo na �iro ra�un: 


Vnesite bruto znesek ali izpla�ilo. Ostalo bo izra�unal ra�unalnik.

Izpolniti moramo REK obrazec-REK-1d in
obrazec za obra�un posebnega davka na dolo�ene prejemke

Izra�un na podlagi:

1.    Zakon o dohodnini (Uradni list RS  �t. 54/2004 do  142/2004)
2.    Zakon o posebnem davku na dolo�ene prejemke (Uradni list RS  �t. 72/1993 do  82/1997)
3.    Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS  �t. 9/1992 do 56/1999)
4.    Sklep o pav�alnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS  �t. 118/2007)
5.    Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( Uradni list RS-stari  �t. 5/1991 do 69/1998)
6.    Sklep o dolo�itvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS �t. 23/1992)zadnji� posodobljeno: 30/12/2007

domov v KLIK (3615 bytes)