Klik logo IZRA�UN PLA�E od 01/01/2013 dalje za nerezidente - TEST
Vrsta % Pla�a
Bruto pla�a  
Bonitete    
Prispevki za socialno varnost
Osnova  
   
Splo�na olaj�ava  
Vzdr�evani �lani  
Skupaj olaj�ave  
   
Osnova za izra�un dohodnine  
Akontacija dohodnine
Neto pla�a  
   
Prispevki delodajalca
Davek na pla�e
Skupaj stro�ki dela  

Domov v Klik Linux, Apache, PHP, MySQL, OpenOffice