Klik logo IZRA�UN NAGRADE ZA POSLOVODENJE od 01/01/2012 dalje - TEST
Vrsta % Nagrada
Bruto nagrada  
Bonitete    
Prispevki za socialno varnost
Osnova  
   
Splo�na olaj�ava  
Vzdr�evani �lani  
Skupaj olaj�ave  
   
Osnova za izra�un dohodnine  
Akontacija dohodnine
Neto nagrada  
   
Prispevki delodajalca
Davek na nagrade
Skupaj stro�ki dela  

REK 1, �ifra 040, vrsta dohodka 1141

Domov v Klik Linux, Apache, PHP, MySQL, OpenOffice