Tuje dnevnice od 01/01/2019 dalje - U.l.št. 76/2019

Neuradni čistopis Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Sprememba Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino - U.l. št. 51/2012

8. člen Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (03/10/2010)

Če je na službenem potovanju v tujino zagotovljena brezplačna prehrana, se upravičencu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 odstotkov pripadajoče dnevnice iz 7. člena te uredbe. Šteje se, da za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 8 do 14 ur dva obroka in odsotnost nad 6 do 8 ur en obrok.
Pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odračuna 10%, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 35% dnevnice iz prvega odstavka 7. člena uredbe.
Pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odračuna 15%, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 40% od pripadajoče dnevnice iz drugega odstavka 7. člena te uredbe.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino - U.l. št. 30/2009

Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestilo za ločeno življenje - U.l. št. 67/2008

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov a službena potovanja v tujino (U.l. št. 16/2007) - velja od 25/03/2007

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo - velja od 01/01/2007 dalje - U.l. št. 140/2006

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo - velja od 01/01/20005 naprej

Višina dnevnic za službena potovanja v tujino - velja od 01/01/2005 dalje - popravek U.l.št 7/2005 dne 25/01/2005

Spremembe Uredbe o povračilu stoškov za službena potovanja v tujino - velja od 03/07/2004 dalje

Višina dnevnic za službena potovanja v tujino - velja od 03/07/2004 dalje

Višina dnevnic za službena potovanja v tujino - velja do 03/07/2004