KLIKLOGO6m.GIF   BONITETE ZA AVTO


Podjetje: Avto: Delavec: Nabavna vrednost: datum nabave:: %: Boniteta se spreminja na začetku vsakega začetega leta uporabe avtomobila (IKS 1-2/2005) nogav


domov v KLIK (3615 bytes) Linux, Apache, PHP, MySql, OpenOffice,