KLIKLOGO6m.GIF   AMORTIZACIJSKI NAČRT


Kredit:
Letna obrestna mera v %:
Rok vračila (število mesecev):

če ne morete vnesti decimalne vejice za obrestno mero, poiskusite s . oziroma , na levem delu tipkovnice

f - faktor
om - letna obrestna mera
n - število mesecev

f=(1+om/100)^(1/12)
anuiteta = glavnica * f^n*(f-1) / (f^n-1) nogav


domov v KLIK (3615 bytes) Linux, Apache, PHP, MySql, Open Office,