KLIKLOGO6m.GIF (440 bytes)    IZRA�UN AVTORSKEGA HONORARJA

1. Bruto avtorski honorar:
2. Normirani stro�ki (10, 25 ali 40% od 1):
3. Osnova za dohodnino (1-2):
4. Dohodnina (25% od 3):
5. Izpla�ilo (1-4):
6. Prispevek za ZPIZ (8,85%) :
7. Skupna obremenitev narocnika :
         

V prazno polje vnesite bruto avtorski honorar ali izpla�ilo, ostalo bo izra�unal ra�unalnik. Izra�un velja od 01/01/2005 dalje.

Ve�...

domov v KLIK (3615 bytes)