KLIKLOGO6m.GIF  

Področje: Hardware
Vprašanje: Pregled diska s smartctl
Datum: 10.10.2006
SMART, smartmontools

smartctl -i /dev/hda
smartctl -s on /dev/hda
smartctl -H /dev/hda
smartctl -t short /dev/hda
smartctl -l selftest /dev/hda
smartctl -t long /dev/hda

smartd daemon
/etc/smartd.conf
/dev/hda -a -o on -S on -s(S/../.././ 02|L/../../6/03) - vsak dan med 2 in 3 uro short self-test in v soboto med 3 in 4 uro long test

SATA disk
smartctl -d ata -a /dev/sda)


Nazaj na vprašanja