KLIKLOGO6m.GIF  

Področje: Network
Vprašanje: Kateri IPji so v lokalni mreži?
Datum: 19.11.2012
for ip in 192.168.0.{1..255}; do ping -c 1 -t 1 $ip > /dev/null && echo "${ip} is up"; done


Nazaj na vprašanja