KLIKLOGO6m.GIF  

Področje: Hardware
Vprašanje: pretvori mp4 v mpg in obratno, pretvori mov v avi
Datum: 21.01.2008
ffmpeg -i av02490.mpg -sameq -pass 1 av.mp4 ali
ffmpeg -i av02490.mpg -sameq -pass 2 av.mp4
ffmpeg -i av02490.mov -sameq -vcodec msmpeg4v2 -acodec pcm_u8 av.avi


mencoder df21012008.mp4 -ovc lavc -oac lavc -o outpotmenc.mpg


Nazaj na vprašanja