KLIKLOGO6m.GIF  

Področje: Hardware
Vprašanje: Na DVD Recorder LG RH7900 ne delujejo s fotoaparatom posneti MPG-ji?
Datum: 13.11.2005
MPG pretvorim v AVI format
mencoder mta.mpg -ovc lavc -oac lavc -lavcopts vcodec=msmpeg4-o mtam.avi
in uspešno predvajam na playerju.


Nazaj na vprašanja