KLIKLOGO6m.GIF  

Področje: Programi
Vprašanje: Največja datoteka oziroma direktorij
Datum: 02.10.2004
največja datoteka
ls -l |sort +4n
največji mp3
ls -l *.mp* | sort +4n
največji direktorij
du -kx |egrep -v "./.+/" |sort -n


Nazaj na vprašanja