KLIKLOGO6m.GIF  

Področje: Programi
Vprašanje: SSH brez gesla
Datum: 25.09.2002
iz računalnika A se želim povezati na računalnik B
Na A:
#cd /home/klik/.ssh
#ssh-keygen -t rsa
geslo - enter
#ssh-add
#scp id_rsa.pub klik@193.95.206.152:/home/klik/.ssh/here.pub
Sedaj pa
#ssh klik@193.95.206.152
geslo:
#cd /home/klik/.ssh
here.pub me čaka tukaj in ga dodam na authorized keys datoteko
#cat here.pub >> authorized keys
če tam ni datoteke authorized_keys jo naredim z
#touch authorized_keys
Datoteke v direktoriju .ssh naj imajo pravice 644
#chmod 644 *
Od sedaj naprej me ssh ne bo več povprašal po geslu.


Nazaj na vprašanja