KLIKLOGO6m.GIF  

Področje: Programi
Vprašanje: Konvertiranje, kodna tebela, 852, 1250, 8859-2, latin 2
Datum: 21.11.2001
Konvertiranje
sed 's/^[ ^t]*//' file -- briše prazne (spaces/tab) na začetku vsake vrste
sed 's/[ ^t]*$//' file -- briše prazne (spaces/tab) na koncu vsake vrste
sed 's/ /'~'/' file -- zamenja " " v "~", a le prvega v vrstici
head, tail - briše n prvih oziroma n zadnjih vrstic
iconv --from-code=CP1250 --to-code=ISO-8859-2 file1 > file2
lynx -dump file1.html>file2 -- html
Konverter iz 852 (DOS) v latin-2 recode -g 852/..l2 file
Konverter iz 437 (DOS + yuch) v latin-2 recode -g JUS_I.B1.002..iso-8859-2 file


Nazaj na vprašanja