KLIKLOGO6m.GIF  

Področje: Hardware
Vprašanje: Bluetooth in archlinux
Datum: 24.02.2007
Tole ne deluje z adapterjem Planet BT-320U, deluje pa z Asus WL-BTD202

#bluetooth - poženem kot root
killall -9 pppd
/etc/rc.d/dbus restart
/etc/rc.d/./bluetooth restart
hciconfig hci0 up
hciconfig hci0 piscan
hciconfig -a
#naslov mobitela
sdptool browse 00:12:EE:95:75:B4
#izbrišem obstoječi gateway
route del -net default gw 192.168.0.1
#geslo, katerega vpišem na mobitelu
passkey-agent --default 0000
#end


kot uporabnik ne root poženem kppp
modem device: /dev/frcomm0
accounts - phone number: *98*1# za Ericsson, *99# za Nokio


Ko končam nastavim:
route add -net default gw 192.168.0.1
ali kaj podobnegaali pa: Bluetooth in mobitel


Nazaj na vprašanja