KLIKLOGO6m.GIF  

Področje: Web
Vprašanje: favicon.ico
Datum: 08.12.2007
favicon.ico editor: ISTR (Windows)
KIconEdit (Linux)
png2ico (Linux)
Wikipedia


Nazaj na vprašanja