KLIKLOGO6m.GIF  

Področje: Varnost
Vprašanje: Pregled portov, firewall
Datum: 21.11.2001
Online pregled portov:
- http://scan.sygatetech.com/
- http://www.dslreports.com/scan
pmfirewall, tinyfirewall, nmap


Nazaj na vprašanja