Kako se računajo obresti


 
 
mesec (1998)
R
1+R (3 decimalke)
1 0.8 1.008
2 0.9 1.017
3 1.4 1.031
4 1.3 1.044
5 0.5 1.049
6 0.3 1.052
7 0.1 1.053
8 0.5 1.058
9 0.3 1.061
10 0.3 1.064
11 0.4 1.068
12 0.7 1.075

Če v tretjem stolpcu (1+R) računamo na tri decimalke je rast cen za obdobje 31.12.1997 do 31.12.1998 7.5 %, to pa je tudi objavljen podatek.

Če računamo brez zaokroževanja je rezultat za celo leto 7.753, kar pa je precej več.



domov v KLIK (3615 bytes)    Posodobil KLIK Ljubljana d.o.o.z Linux, StarOffice, MC dne 21/10/2000, e'mail: klik@klik.si