Evidenca pretokov med podjetjem in gospodinjstvom za s.p.

Zap. št.
Datum knjiženja
Datum listine (dogodka)
Opis dogodka
Vrednost denarnega iznosa
Vrednost denarnega vnosa
Vrednost nedenarnega iznosa
Vrednost denarnega znosa
Opombe Evidenca pretokov med podjetjem in gospodinjstvom za s.p.